מחקר

המחקר במחלקה מתפרס על פני תחומים רבים ומגוונים, החל ממחקר יישומי שקשור לסוג מסוים של נתונים ועד למחקר תאוריטי בסטטיסטיקה מתמטית ותורת ההסתברות.

תחומי המחקר:

 • סטטיסטיקה יישומית וביוסטטיסטיקה
 • הסתברות יישומית וחקר ביצועים
 • אקטואריה ומימון
 • למידה סטטיסטית
 • סטטיסטיקה מתמטית

תחומי מחקר של סגל אקדמי

  • שאול בר-לב:   הסקה סטטיסטית, איפיון של התפלגויות, הסתברות יישומית
  • אלכסנדר גולדנשלוגר:   הסקה לא-פרמטרית, אמידה אדפטיבית, בחירת מודל, למידה סטטיסטית, אופטימיזציה סטוכסטית.
  • נויה גלאי:   ביוסטטיסטיקה, ניסויים קליניים, אפידמיולוגיה.
  • אורי דוידוב:   הסקה תחת אילוצים, שיטות ואלגוריתמים של דירוג, שיטות לא פרמטריות לנתונים רב-מימדיים, ביוסטטיסטיקה, מתודולוגיה סטטיסטית כללית.
  • איתי דטנר:  הסקה סטטיסטית למערכות דינמיות, בעיות דקונווליוציה, שימושים בביוסטטיסטיקה
  • גדעון וייס:  אופטימיזציה: תכנות לינארי רציף; הסתברות יישומית: בקרה של מערכות תורים עם יישומים לתהליכי ייצור, בקרת תנועה, תקשורת וניהול שרשרות הספקה.
  • זינובי לנדסמן:   הסקה סטטיסטית, אקטואריה ומימון, תמחור, סטטיסטיקה על יריעות, סטטיסטיקה לא-פרמטרית.
  • אהוד מקוב:   אקטואריה ומימון, סטטיסטיקה בייסיאנית
  • דוד פרג'י:   ביוסטטיסטיקה, ניסויים קליניים, רשתות נוירונים למודלים של השרדות.
  • דוד פרי:  הסתברות יישומית, תורת התורים, מודלים סטוכסטיים.
  • לירון רבנר:  הסתברות שימושית, מערכות תורים, סטטיסטיקה ותורת המשחקים.
  • בנימין רייזר:  ביוסטטיסטיקה, אמינות, הסקה סטטיסטית, ניתוח נתונים, מידול סטטיסטי.
  • צבי ריס:  ביוסטטיסטיקה, ניתוח רב משתני, ניתוח נתונים פונקציונליים, מידול סטטיסטי בדימות העצבי.
סגירת תפריט