חוג לימודים לתואר ראשון (B.Sc )  (דו-חוגי וחד-חוגי)

מטרת הלימודים

סטטיסטיקה והסתברות מהווים את ליבת תחום מדעי הנתונים. תחום זה עוסק באיסוף, ייצוג, עיבוד, ניתוח נתונים והסקת מסקנות על ידי אדם ומחשב. תוכנית הלימודים בחוג מקנה כלים מגוונים, יישומיים ועיוניים, ומכשירה את בוגריה לעבוד כמדעני נתונים בתעשיות מגוונות, כגון היי-טק, רפואה, פיננסים, תעשיה מסורתית ועוד. בשנים אחרונות הפך מדע הנתונים לאחד התחומים המבוקשים ביותר בשוק העבודה.
הלימודים לתואר הראשון מקנים את הכלים ההסתברותיים, הסטטיסטיים המתמטיים הדרושים. כמו כן נלמדים קורסים בתכנות, מודלים סטטיסטיים, למידת מכונה ותאוריה סטטיסטית.
הלימודים מהווים את הבסיס ללימודי תואר שני עם התמחות במדעי הנתונים.

תנאי הקבלה

לחוג יתקבלו תלמידים אשר עמדו בתנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ברמה הנדרשת על ידי החוג.
ציון משוקלל מתמטי של 650
עמידה בבחינת הבגרות במתמטיקה כדלקמן:
4 או 5 יחידות – בציון 75 לפחות
יעל/יעלנט/סיווג 120  או מעבר קורס אוריינות עברית, עבור מועמדים ששפת ההוראה בבית ספרם
לא הייתה עברית  (ציון 90-119 תתאפשר קבלה "על תנאי" )

החוג ישקול קבלתו של מועמד בטווח המתנה (600-649) למסלול הרגיל לתואר לאחר ראיון עם יועץ הב"א.

בשנת הלימודים תשפ"ה ייפתח מסלול "אופק בסטטיסטיקה" ללא פסיכומטרי ( קדם תואר)
למסלול זה יתקבלו תלמידים  שעמדו בבחינת הבגרות במתמטיקה כדלקמן:
4 יחידות מתמטיקה בציון 90 ומעלה או 5 יחידות מתמטיקה בציון 80 ומעלה
מתקבלי המסלול ללמוד בסמסטר א' את הקורסים חדוו"א א'  , הסתברות א', אלגברה לינארית ותכנות מדעי (פייתון)  ולקבל ציון סופי בכל קורס 75 לפחות וממוצע של 85 ומעלה.

מבנה הלימודים

כל הקורסים בחוג מתנהלים במתכונת סמסטריאלית: סמסטר חורף (א') וסמסטר אביב (ב'). על מנת לקבל תואר על התלמיד לצבור 120 נקודות זכות. לימודי התואר הראשון מתנהלים בשני מסלולים הנתונים לבחירתו של התלמיד : מסלול חד חוגי ומסלול דו חוגי.

מסלול חד- חוגי (207102-24-01): על התלמיד ללמוד קורסי חובה בהיקף של 64 נקודות וקורסי בחירה מהחוג לסטטיסטיקה בהיקף של 16 נקודות. בנוסף, על התלמיד ללמוד מקבצי קורסים מחוגים אחרים באוניברסיטה (על פי תקנון הלימודים) בהיקף של 40 נקודות.

מסלול דו-חוגי (207101-24-01): על התלמיד ללמוד קורסי חובה בחוג לסטטיסטיקה בהיקף של 60 נקודות. במסלול זה קיימות תוכניות לימודים ייעודיות עם החוגים לכלכלה, למתמטיקה. בתוכניות ייעודיות אלה משולבים גם קורסי בחירה.

מסלול דו חוגי עם החוג למערכות מידע (בדגש על מדעי הנתונים)  (207104-24-01): על התלמיד ללמוד קורסי חובה בחוג לסטטיסטיקה בהיקף של 60 נקודות

משך הלימודים   

משך הלימודים המקובל לתואר הראשון הוא שלוש שנים.

סגירת תפריט