עמיתי הוראה ומורים מן החוץ

No.NameRoomPhoneEmail
     
1ד"ר דפנה בארי וינד806204-8249632  (53632 )dafna08@netvision.net.il
2ד"ר ניצה ברקן805304-8249676  (53676)nitza@stat.haifa.ac.il
3מר עמית דונר8061 amit.donner@gmail.com
4ד"ר מיכל דלויה806204-8249632  (53632)mdaloya@univ.haifa.ac.il
5גב' אפרת ישכיל805304-8240202  (52202)efrat@stat.haifa.ac.il
6גב' אדוה עבדי806204-8249634    (53624)adva@stat.haifa.ac.il
7גב' ריבה כהן806204-8249632  (53632)cohenriva@gmail.com
8ד"ר איגור קליינר806204-8249632 (53632) igkleiner@gmail.com
9ד"ר ריקי רייכשטיין806204-8249632 (53632)

ariki@braude.ac.il

 
סגירת תפריט