תואר שני בהתמחות לימודי איכות

ראש התוכנית: ד"ר מיכל דלויה

מה הם לימודי איכות?

לימודי איכות (quality studies) הם ענף מחקרי יישומי רב-תחומי המשלב אלמנטים של סטטיסטיקה, מדעי ההתנהגות, מדעי הניהול, כלכלה והנדסה. הכלים הכמותיים (סטטיסטיים ואחרים) משולבים בשיטות התנהגותיות לפתרון בעיות בעבודת צוות. יש בהם ייחוד, חשיבות ומענה על צורכי שוק הולכים וגדלים בכל מגזרי המשק.

איכות היא מידה החלה על עסקה בין גופים (שהם בעלי עניין). מידת האיכות של העסקה היא גבוהה אם צורכי כל בעלי העניין בה נענו. במצב של עסקה פשוטה בין שני גופים, ספק ולקוח, האיכות מבטאת את מידת שביעות הרצון של כולם ביחד: הלקוח מרוצה כי קיבל את התוצר או את השירות להם הוא זקוק וממנו יוכל להפיק תועלת, והספק הפיק את התוצר ביעילות ויצא נשכר מהעסקה. לכן לימודי איכות עוסקים בתהליכי הפקת תוצרים (מוצרים או שירותים) מנקודות מבט של שני מישורים: מישור הלקוח ומישור הספק (היצרן).

לימודי איכות עוסקים בשיטות מחקר שיביאו להבנה טובה של הלקוח, צרכיו, תנאיו, יכולותיו, מגבלותיו והשימושים להם הוא זקוק. הבנה טובה של צורכי הלקוח מביאה את היצרן לתפיסה טובה של מהות התוצר, לתכן (design) מתאים, לייצור מתאים או למתן שירות אפקטיבי, וכתוצאה מכך לשביעות של הלקוח.

במישור היצרן או נותן השירות, לימודי האיכות מציעים מכלול של שיטות ניהוליות, התנהגותיות וסטטיסטיות הקשורות בהקטנת נזקי אי-איכות בתהליכי הארגון, בבקרת תהליכים, בשיטות בקרה ובחינה (מדגמיות), בתכן לאיכות מוצרים ושירותים, בשיפור תהליכים ובתכנון, הקמה ותפעול של מערכות לניהול איכות.

מטרות הלימודים

מטרות התוכנית הן:

  • להכשיר מנהלים ובעלי תפקידים בכירים במקצועות האיכות בארגונים;
  • לקיים הצע של בעלי תפקידים במקצועות האיכות לעבודה בארגונים במשק הזקוקים לכוח אדם מקצועי מתקדם בתחום זה;
  • להכשיר חוקרים במדעי האיכות שימשיכו בלימודי תואר שלישי ויבצעו מחקרים שיקדמו את איכות הייצור והשירות בארץ ובעולם.

סטודנטים שיעמדו בדרישות התוכנית יהיו זכאים לתואר "מוסמך האוניברסיטה" במדעי הטבע,  עם התמחות בלימודי האיכות בחוג לסטטיסטיקה.

התוכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה במדעי הטבע, חברה, הנדסה, חינוך או רפואה בעלי ציון גמר של 80 לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד לתואר הראשון.

לימודי השלמה יידרשו, לפי שיקולה של ועדת קבלה, ממועמדים שלא למדו סטטיסטיקה בסיסית, או לא השיגו ציונים טובים בקורסים רלוונטיים ללימודי איכות.

מסלולי לימוד

החוג לסטטיסטיקה מפעיל שני מסלולים בלימודי איכות: מסלול עם עבודת גמר מחקרית (תזה) ומסלול עם עבודה מסכמת (חלופה לבחינת גמר).

הלימודים מרוכזים ביום אחד בשבוע (יום ג'), מהבוקר עד הערב (8:30-20:00).

תלמיד במסלול עם עבודת גמר מחקרית יהיה חייב בכל קורסי החובה של תוכנית הלימודים (ראה להלן) ובכתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה). תלמיד במסלול עם עבודה מסכמת יהיה חייב בכל קורסי החובה של התוכנית ובכתיבה של עבודה יישומית מסכמת (פרויקט גמר).

סטודנטים אשר יסיימו לימודיהם בממוצע כולל של 80 לפחות וסיום פרויקט גמר או עבודת תיזה בציון מעל 80 יהיו זכאים לקבל 2 תעודות הסמכה מקצועיות מטעם האיגוד הישראלי לאיכות:

תעודת ICQE להנדסת איכות ותעודת ICMQ לניהול איכות ומצוינות.

קורסי התוכנית  

קורסי חובה בתוכנית ההתמחות בלימודי איכות

א . סטטיסטיקה תעשייתית , 4 שעות שבועיות.

ב. בקרה סטטיסטית של תהליכים ,  4 שעות שבועיות

ג. תכן סטטיסטי של ניסויים ואמינות מערכות , 4 שעות שבועיות

ד. כלים מתקדמים של תכן לאיכות ,  4 שעות שבועיות

ה. סדנת הנחיה לכתיבת עבודה מסכמת  , 4 שעות שבועיות  

קורסי התמחות בתוכנית לימודי האיכות

ו. יסודות בניהול איכות, 4 שעות שבועיות

ז. גורמי אנוש בניהול איכות , 4 שעות שבועיות

ח. ניהול איכות במערכות שירות , 4 שעות שבועיות

ט. מחקרים ומדידה ארגונית , 4 שעות שבועיות

י. מערכות תקניות לניהול איכות ורגולציה , 4 שעות שבועיות

הרשמה

המבקשים ללמוד לתואר מוסמך בסטטיסטיקה בהתמחות לימודי האיכות יירשמו באמצעות האינטרנט באתר אוניברסיטת חיפה: http://harshama.haifa.ac.il

לקבלת פרטים נוספים אפשר לפנות אל מזכירות החוג לסטטיסטיקה (הנמצאת בבניין רבין, קומה 8),

חנה, עפרה או שלי, טלפון מספר 04-8240563 או 04-8249624; פקס: 04-8240204;  דוא"ל:student@stat.haifa.ac.il או בדוא"ל אל ראש התוכנית, ד"ר מיכל דלויה mdaloya@univ.haifa.ac.il

סגירת תפריט