עמיתי הוראה ומורים מן החוץ

No. Name Room Phone Email
         
1 ד"ר דפנה בארי וינד 8055 04-8249625  (53625 ) dafna08@netvision.net.il
2 ד"ר ניצה ברקן 8053 04-8249676  (53676) nitza@stat.haifa.ac.il
3 מר עמית דונר amit.donner@gmail.com
4 ד"ר מיכל דלויה 8055 04-8249632  (53632) mdaloya@univ.haifa.ac.il
5 גב' אפרת ישכיל 8053 04-8240056  (52056) efrat@stat.haifa.ac.il
6 גב' אדוה עבדי 8062 04-8249634    (53624) adva@stat.haifa.ac.il
7 גב' ריבה כהן 8055 04-8249632  (53632) cohenriva@gmail.com
8 ד"ר איגור קליינר igkleiner@gmail.com
9 ד"ר ריקי רייכשטיין   ariki@tx.technion.ac.il
 
סגירת תפריט